Privacyverklaring Van Boven  Onderhoudswerk BV 

20 januari 2020

Uw privacy is voor Van Boven Onderhoudswerk BV van groot belang. Wij houden ons dan  ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens  verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn  voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,  mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te  beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die

persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw  bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze  privacyverklaring leggen we uit wat we bij het bedrijf Van Boven Onderhoudswerk BV  allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met  Van Boven Onderhoudswerk BV.

Afhandelen bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze  netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst  geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling  van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze  informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren  wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens  van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken  wij uw:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Onderwerp van contactaanvraag

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze  informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Hiervoor  gebruiken wij uw gegevens.

Reclame 

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.

Dit doen wij:

Advertenties 

Ons bedrijf vertoont advertenties.Deze publiceren wij deels zelf. Daarnaast besteden  kunnen wij het plaatsen van advertenties uitbesteden aan advertentiebureaus waarmee wij  samenwerken. Deze bureaus houden bij of u de advertenties interessant vindt, en gebruiken  die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en  aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te  leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of  instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij  een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf.

In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van  deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij  hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken  over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen  informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet  anonimiseren.

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens  bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er  mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let  dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons  best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd  contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij; • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen  gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter  worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van  betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u  daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen 

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail  sturen naar info@vanbovenschildersbedrijf.nl. Wij pakken elke klacht intern op en  communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in  te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Van Boven Onderhoudswerk BV

Neutronweg 33

1627LG Hoorn

E-mailadres: info@vanbovenschildersbedrijf.nl

Telefoon:

KvK nummer: 80124569